Uprawnienia

Dysponujemy licencją Ministerstwa Finansów nr 871/96, uprawniającą do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ponadto cały czas pogłębiamy swoją wiedzą stale uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach z dziedziny rachunkowości.

Poniżej przedstawiamy Państwu skan Licencji Ministra Finansów: